30 mln zł z domen

Udział NASK’u w liczbie domen internetowych spadł poniżej 100 tys. Ale wciąż dobrze zarabia.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowa jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji – zarządza adresami internetowymi w domenie nadrzędnej: .pl.

Te adresy internetowe są najczęściej wykorzystywane przez polskie firmy do promocji swoich produktów i działalności.

Dzisiaj NASK bezpośrednio obsługuje 97 tys. (30 proc.) domen (adresów internetowych), a pośrednicy 223 tys. domen (70 proc.).

Ale NASK ma swój udział w cenie każdego adresu w domenie .pl, które sprzedaje hurtowo pośrednikom.

Całkowity przychód NASK z rynku domen można szacować na ok. 30 mln zł – dyrekcja sieci nie zweryfikowała tych szacunków.

Chociaż więc bezpośredni udział NASK w rynku domen spada szybko, to zyski nie.

Po części wynika to z faktu, że liczba adresów internetowych w domenie .pl wciąż rośnie.

W ciągu dwóch lat – od chwili kiedy NASK zrezygnowała z monopolu na rejestrację domen – ich liczba wzrosła o 100 tys. adresów, czyli o 45 proc.

Najwięcej rejestruje się najdroższych adresów w domenie nadrzędnej .pl. Na drugim miejscu są adresy w domenie funkcjonalnej .com. pl.

Niemal całość nowych rejestracji dokonują dzisiaj partnerzy NASK. Największe z tych firm (2 – 3 podmioty) obsługują 30 – 40 tys. adresów, a ich wpływy z tego tytułu mogą wynosić 1 – 1,5 mln zł rocznie.

Do tego dochodzą jeszcze przychody z rejestracji adresów w innych domenach. Liczba tych adresów w dyspozycji polskich podmiotów wynosi ok. 90 tys.

Od chwili uwolnienia rynku ceny adresów w domenie .pl spadły o połowę (80 – 100 zł netto).

Wciąż są jednak 2 – 2,5 raza wyższe niż na największym europejskim rynku w Niemczech (10 euro).

W narodowej domenie niemieckiej .de zarejestrowanych jest 8,8 mln adresów. We Francji ceny adresów w domenie .fr są dwukrotnie wyższe, a liczba zarejestrowanych domen wynosi tylko 380 tys.

Autor: Łukasz Dec
Źródło: Rzeczpospolita
NASK – dziwny twór o wielu twarzach