Agencje federalne, przesiadka na IPv6 do 2008

Zgodnie z zaleceniem Biura Białego Domu do spraw Zarządzania i Budżetu, wszystkie agencje federalne do czerwca 2008 roku muszą przejść na protokół IPv6.

Jak na razie, jakiekolwiek ruchy w masowym wdrażaniu IPv6 zostały podjęte jedynie przez Departament Obrony. Wynika to być może z tego, iż nie ma dokładnej specyfikacji, które departamenty/instytucje muszą wdrażać IPv6, jak wiele ich jest oraz gdzie są ich siedziby. Rozporządzenie wydane przez Biały Dom jest zbyt ogólne.

W propozycji tej brak jest także dokładnych planów „pomocy” przy wdrażaniu IPv6, brak przymusowego raportowania o już podjętych krokach w tej sprawie oraz brak specjalistycznych szkoleń.

Źródło: GovEXEC