Amerykańska blogada

Jak wynika według przeprowadzonego badania przez Pew Internet and American Life Project – organizację badającą wpływ internetu na rodziny, społeczności, edukację, służbę zdrowia i życie polityczne – Amerykanie stają się wielbicielami blogów – czyta je regularnie 32 miliony mieszkańców USA.

Według badania wynika, że czytelnictwo internetowych pamiętników wzrosło w zeszłym roku w USA o 58 procent, zaś jedną z przyczyn wzrostu popularności blogów była prezydencka kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych i zainteresowanie internautów tematyką polityczną.

Z drugiej strony, informuje Pew Internet and American Life Project, 60 procent Amerykanów korzystających z internetu nigdy nie słyszało o blogach.

Blogi (od angielskiego web logs) to wydzielone fragmenty cyberprzestrzeni, w których internauci publikują swoje myśli i opinie oraz dzielą się informacjami z innymi czytelnikami.

Firmy informatyczne takie jak Google czy Microsoft udostępniają swoim klientom internetowe narzędzia do publikowania własnych blogów.

Czytanie blogów jest znacznie popularniejsze niż ich pisanie, dowodzą badania. Siedem procent ze 120 milionów dorosłych amerykańskich internautów stworzyło własny blog. Dwanaście procent twierdzi, że wysłało komentarze do blogów prowadzonych przez kogoś innego.

Źródło informacji: BBC