Atak wirusa „Blaster” – czyli jak usunąć gryzonia

Blaster, jest wirusem który wykorzystuje znaną lukę w systemie operacyjnym Windows. Robak ten może działać w wersjach Windows NT, Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003.

Wprawdzie nie są znane przypadki trwałego uszkodzenia wywołanego przez tego robaka, ale u niektórych klientów zdarzają się częste awarie systemu lub występuje spowolnienie pracy komputera. Autorzy robaka zastosowali atak typu „odmowa usługi” (denial of service), pragnąc uniemożliwić korzystanie z serwisu windowsupdate.com firmy Microsoft. Działanie wirusa miało spowolnić funkcjonowanie tego serwisu lub uniemożliwić klientom dostęp do niego.

Microsoft zaleca podjęcie następujących kroków (najlepiej w podanej kolejności):
Po pierwsze, należy zainstalować zaporę (firewall), na przykład Internet Connection Firewall w Windows XP.
Po drugie, należy pobrać programy korygujące Microsoft, dostępne pod adresem: http://www.windowsupdate.com
Po trzecie, należy zainstalować lub uaktualnić oprogramowanie antywirusowe.
Więcej informacji na temat wirusa Blaster można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz również:
– Usuwanie Blastera.
– Blaster: groźny robal