Bezpieczeństwo w branży IT

3 kwietnia 2002 roku, w Warszawie, firma Microsoft zorganizowała konferencję na temat bezpieczeństwa, prezentując swoja inicjatywę „Wiarygodne technologie komputerowe”. Konferencja dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa, które jest problemem istotnym dla całej branży IT, szczególnie w dobie rozwoju Internetu.

Firma Microsoft, jako lider w branży informatycznej, zobowiązana jest do tworzenia bezpiecznego oprogramowania i usług, które oferowane są użytkownikom na całym świecie. Stąd inicjatywa o nazwie Wiarygodne technologie komputerowe, której celem jest dostarczanie użytkownikom bezpiecznych narzędzi, poprzez platformę Microsoft .NET oraz inne produkty i usługi firmy Microsoft. Inicjatywa Wiarygodne technologie komputerowe jest strategią długoterminową, której realizacja może zając kilka lat, jednak obecny, niewystarczający poziom zabezpieczeń, wskazuje, że jest to najważniejszy z celów, jakie powinna podjąć firma informatyczna.

W trakcie konferencji, Steven Adler, menadżer w firmie Microsoft odpowiedzialny za bezpieczeństwo w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, przedstawił strategię firmy Microsoft w zakresie bezpieczeństwa oraz obecny poziom zabezpieczeń produktów Microsoft.

Konferencja, w której wziął również udział Alain Dang Van Mien, analityk firmy Gartner Group oraz Paweł Dereń, przedstawiciel firmy Prokom, kierowana była do kierowników działów informatyki oraz bezpieczeństwa, projektantów systemów informatycznych, szefów projektów – przedstawiono globalne trendy efektywnego tworzenia polityki bezpieczeństwa oraz przykłady jej zastosowania na świecie, jaki i w Polsce.

Temat bezpieczeństwa systemów informatycznych jest obecnie jednym z głównych tematów przemyśleń i działań pracowników działów IT i działów bezpieczeństwa. Wzrasta wartość przechowywanych przez firmy informacji. To ona decyduje o mechanizmach bezpieczeństwa i ich cenie. Bezpieczeństwo, to zarówno bezpieczne systemy informatyczne, jak i prawidłowo działające mechanizmy organizacyjne w firmie.

„Od dłuższego już czasu, staramy się zapewnić wszystkim użytkownikom rozwiązań firmy Microsoft, możliwość bezpiecznej pracy, komunikacji i transferu informacji poprzez Internet” – powiedział Steven Adler, menadżer w firmie Microsoft odpowiedzialny za bezpieczeństwo w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

„Nadrzędnym celem naszej firmy było i jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznej pracy z komputerem i Internetem” – powiedział Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft. „Inicjatywa Wiarygodne technologie komputerowe to kolejny krok firmy Microsoft, który ukazuje, że bezpieczeństwo i stabilność rozwiązań w branży IT jest dla nas sprawą priorytetową i jesteśmy skłonni współpracować nad realizacją tego projektu ze wszystkimi firmami, których celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo w pracy z komputerem” – dodał Tomasz Bochenek.