Bezpieczeństwo danych w telekomunikacji i sieciach informatycznych

Bezpieczeństwo danych w telekomunikacji i sieciach informatycznych to już VI Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Sieciowego, która odbędzie się 15-16 października 2003 roku w Hotelu BOSS w Miedzeszynie. Konferencja, organizowana przez Centrum Promocji Informatyki i firmę Teleinformatica, poświęcona będzie technikom zabezpieczeń, profilaktyce, wykrywaniu i zwalczaniu włamań oraz metodom ochrony systemów komputerowych.

Tematykę omawiać będą niezależni eksperci oraz specjaliści z firm, tworzących rozwiązania na potrzeby bezpieczeństwa sieciowego. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – słuchacze są zwolnieni z opłat udziału w konferencji.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. Zarejestrowanym słuchaczom konferencji CPI nieodpłatnie zapewnia: udział w obradach, materiały konferencyjne, bufet z napojami w przerwach.

Nieobecność na konferencji bez uprzedniego (najpóźniej do 12 X 2003 roku), pisemnego odwołania udziału powoduje powstanie zobowiązania pokrycia kwoty 150 zł + VAT z tytułu kosztów manipulacyjnych na podstawie faktury CPI.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajduje się na tej stronie.