BizTalk Server 2004 wyceniony

Firma Microsoft Corporation podała do wiadomości szczegóły dotyczące cen i kompletacji spodziewanej wkrótce nowej wersji produktu Microsoft BizTalk Server 2004. Microsoft BizTalk Server 2004 to nowoczesne rozwiązanie do integracji i zarządzania procesami gospodarczymi, wchodzące w skład platformy Microsoft Windows Server System.

Klienci, którzy nabędą teraz produkt Microsoft BizTalk Server 2002 z gwarancją aktualizacji oprogramowania Software Assurance, uzyskają licencję na Microsoft BizTalk Server 2004, włącznie z dodatkowymi połączeniami do partnerów handlowych i aplikacji wewnętrznych, a także licencjami na Microsoft Visual Studio .NET (sztandarową platformę programowania firmy Microsoft) oraz Microsoft InfoPath (nowatorskie narzędzie do zbierania i rozpowszechniania informacji).

Microsoft BizTalk Server 2004, podobnie jak poprzednia wersja Microsoft BizTalk Server 2002, występuje w czterech edycjach: Enterprise, Standard, Partner oraz Developer. Ceny poszczególnych edycji nie uległy zmianie i wynoszą – Enterprise: 25 000 USD za każdy procesor, Standard: 7 000 USD za każdy procesor, Partner: 1 000 USD za każdy procesor oraz Developer: 750 USD za każdego użytkownika (wyłącznie do celów programowania i testowania).

Jednak Microsoft BizTalk Server 2004 w edycjach Standard i Partner udostępnia większą liczbę połączeń z partnerami handlowymi oraz aplikacjami wewnętrznymi. Dzięki temu małe i średnie firmy mogą zapewnić podłączenie większej liczby partnerów handlowych oraz aplikacji wewnętrznych w sposób równie ekonomiczny, jak w przypadku poprzedniej wersji. Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition umożliwia podłączenie 20 partnerów handlowych i 10 aplikacji wewnętrznych (w poprzedniej wersji 10 partnerów handlowych i 5 aplikacji wewnętrznych), natomiast Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition umożliwia podłączenie 3 partnerów handlowych i 3 aplikacji wewnętrznych (w poprzedniej wersji 2 partnerów handlowych i 2 aplikacje wewnętrzne). Oprócz tego Microsoft BizTalk Server 2004 zawiera licencje na Microsoft Visual Studio .NET i InfoPath (instalacja na komputerze biurkowym). Udostępnienie licencji na te produkty pozwoli na zwiększenie produktywności programistów dzięki umożliwieniu tworzenia aplikacji bezpośrednio w środowisku Microsoft BizTalk Server, a także pozwoli firmom na zbieranie i wprowadzanie informacji do procesu gospodarczego połączonego przez Microsoft BizTalk Server z systemami zaplecza.

Więcej informacji na temat platformy Microsoft Windows Server System można znaleźć pod tym adresem.