Błędy i łaty w Oracle

18 stycznia br. ukazały się łaty na wiele błędów znalezionych w różnych produktach Oracle. Błędy umożliwiają zdalne lub lokalne wykorzystanie w celu osiągnięcia zwiększonych praw, uzyskania niedostępnych informacji, manipulacji danymi oraz przeprowadzenia ataków typu SQL Injection lub DoS. Zostały one zakwalifikowane przez Oracle jako krytyczne.

Błędy i luki wykryte zostały przez czterech specjalistów z różnych firm.

Pierwsza seria problemów dotyczy Oracle Database Server i możliwych ataków Directory Traversal, SQL Injection i przepełnienie bufora. Kolejne to luki w Oracle Application Server, Oracle E-Business Suite oraz błędy w przetwarzaniu niektórych obrazków stworzonych przez Oracle CollaborationSuite.

Użytkownicy produktów Oracle powinni szybko uaktualnić swoje systemy. Łaty dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników pod tym adresem. Informacje Oracle o błędach dostępne są tutaj, zaś opis błędów firmy Secunia można przeczytać tutaj.

Źródło informacji: CERT Polska