Chipsety zwiększające zasięg Wi-Fi

Firma Broadcom przedstawiła dwa nowe układy WLAN, które zapewniają użytkownikom szybką bezprzewodową transmisję danych w zasięgu o 50% większym, niż rozwiązania standardowe.

Układy klienta 802.11g 54g i routera 54g wykorzystują technologię przetwarzania sygnału firmy BroadRange, co – jak podaje Broadcom – zapewnia najwyższą czułość odbioru wśród wszystkich chipsetów Wi-Fi dostępnych na rynku. Wraz ze zwiększaniem odległości pomiędzy klientem i punktem dostępowym czy routerem, sygnał słabnie i zadanie dobrego odbioru transmitowanych danych jest coraz trudniejsze do zrealizowania. Dotychczas aby zapewnić dobrą jakość transmisji redukowana była przepustowość systemu. Tymczasem technologia BroadRange pozwala na zwiększenie zasięgu urządzeń przy jednoczesnym zagwarantowaniu dużej szybkości połączenia.

Układ klienta 802.11g 54g znajduje się obecnie w fazie produkcji. Nowy router Broadcom dostępny będzie na złączu mini PCI, jako standardowa karta rozszerzeń komputera oraz z interfejsem SDIO.

Źródło informacji: Vnunet