ComArch w Ministerstwie Finansów

ComArch podpisał umowę z Ministerstwem Finansów na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. System informatyczny pomoże w zapobieganiu przed wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wartości majątkowych i w przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

System informatyczny zostanie zaprojektowany i wdrożony w celu wspomagania Departamentu Informacji Finansowej, nowo powołanej w Ministerstwie Finansów jednostki organizacyjnej, przy której swoje zadania będzie wykonywał Generalny Inspektor Finansowy. System będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji trafiających do Ministerstwa Finansów z instytucji mających określone obowiązki informacyjne na temat zawartych przez nie transakcji.

Nie jest to pierwszy projekt informatyczny dla Ministerstwa Finansów realizowany przez ComArch. W ostatnim czasie zakończyło się pilotażowe wdrożenie systemu bezpieczeństwa, z którego docelowo będzie korzystało 20 tys. pracowników Urzędów Skarbowych i Izb Skarbowych.

„Wygrany przetarg i podpisana umowa podkreśla silną pozycję ComArch w dostarczaniu systemów informatycznych dla administracji publicznej. W zeszłym roku kluczowymi były wygrane w przetargach na realizacje systemów informatycznych, które przygotują Polskę do wejścia do Unii Europejskiej. W tym roku podpisaliśmy już kolejne umowy i zamierzamy nadal aktywnie działać w tym sektorze, tak aby przychody z niego nadal stanowiły znaczącą część przychodów ComArch. Jesteśmy zainteresowani przetargiem na obsługę informatyczną Budżetu Państwa. Naszym atutem jest fakt, iż firma posiada poważne doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych w wielu polskich ministerstwach” – mówi Paweł Prokop, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający ComArch S.A.

Dotychczas w administracji publicznej z oferty informatycznej ComArch skorzystali m.in. Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oraz Komenda Miejska Policji w Krakowie.