Cyberterroryzm 2001

Dziś w Szkole Głównej Handlowej ma miejsce 2 (ostatni) dzień konferencji „Bezpieczeństwo w Sieci. Cyberterroryzm 2001”.

Jest ona organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Badań nad Przestępczością Gospodarczą i Bezpieczeństwa w Biznesie.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki oraz podsekretarz stanu Marek Dukaczewski reprezentujący Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Organizatorzy Konferencji współpracują również z Departamentem Porządku Publicznego MSWiA oraz Biurem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego przy Wojskowych Służbach Informacyjnych Studenckie Koło Naukowe Badań nad Przestępczością Gospodarczą i Bezpieczeństwa w Biznesie powstało, aby pogłębiać i przybliżać studentom SGH wiedzę z szerokiej, aczkolwiek jeszcze mało opracowanej dziedziny jaką jest bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i poglądów na temat bezpieczeństwa elektronicznego. Konferencja przeprowadzona będzie poprzez cykl wykładów, dyskusję on – line oraz warsztaty na temat programów zabezpieczających. Jest to doskonała okazja dla firm aby przedstawić swe osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczania danych, oraz wysłuchania opinii ekspertów na ten temat. Z zaproszonych gości udział w konferencji wstępnie potwierdzili: prof. Brunon Hołyst- największy polski autorytet w zakresie kryminologii oraz dr Leszek Sobolewski (Wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych)
Ramowy plan konferencji

Bezpieczeństwo w Sieci

Cyberterroryzm 2001

8-9 maja 2001

Cele konferencji:
Podniesienie kultury w sprawach bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych środków komunikacji wśród studentów SGH oraz wśród studentów innych uczelni i zaproszonych gości,
Prezentacja nowoczesnych systemów ochrony danych,
Omówienie współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem elektronicznym w Polsce,
Integracja środowisk zajmujących się tematyką konferencji.

W czasie konferencji zamierzamy poruszyć następujące tematy:

Pierwszy dzień konferencji:

Uroczyste otwarcie przez Władze Szkoły, podsekretarza stanu pana Marka Dukaczewskiego reprezentującego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz przedstawicieli innych patronów honorowych, poczęstunek w klubie profesorskim, Dyskusja panelowa na temat integracji działań administracji państwowej, firm informatycznych oraz telekomunikacyjnych jako formy obrony przed cyberterroryzmem, Prowadzenie dyskusji: prof. Brunon Hołyst, Hakerzy i zagrożenia wynikające z ich działalności. Prelegent – dr Jerzy Wojciech Wójcik, Bank Handlowy,

Drugi dzień konferencji:

Zagadnienia przestępczości komputerowej w Polsce, skala zagrożenia, „Ciemna strona Internetu”- dr inż. Adam Patkowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Problematyka bezpieczeństwa w przyszłym społeczeństwie informacyjnym, zagrożenia wynikające z wszechobecności elektroniki w naszym życiu. Wykładowca – dr Krystyna Polańska, SGH Ochrona prawna naszych informacji, ustawa o ochronie danych osobowych, jakie posiadamy prawa. Mamy zamiar przybliżyć także prawne aspekty transakcji internetowych, Problematyka podpisu elektronicznego, jak działa, jakie jest jego znaczenie dla gospodarki oraz tematy z nim związane, mianowicie klucze, szyfry, zabezpieczenia i ochrona danych. Prelegent: dr Ludwik Sobolewski (Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), Jak wygląda audyt bezpieczeństwa w firmach, do czego służy i dlaczego jest potrzebny.

Strona Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Przestępczością Gospodarczą i Bezpieczeństwem w Biznesie, na której można znaleźć więcej informacji o konferencji to:
http://akson.sgh.waw.pl/~mgatko/konferencja.html