Dmitry Szklarow – wolny

Dmitry Szklarow zatrzymany w USA w lipcu br. za złamanie prawa autorskiego, został uwolniony od ciążących na nim zarzutów. Dmitry został aresztowany w czasie konferencji programistycznej w Las Vegas.

Firma w której pracował została ukarana grzywną w wysokości 2,25 mln USD, zaś jemu goźiło 25 lat więzienia. Szklarow opuścił USA po złożeniu zeznań.