EFF zapoluje na patenty

Zajmująca się obroną swobód obywatelskich w Erze Cyfrowej organizacja Electronic Frontier Foundation (EFF) zapowiedziała kampanię „Polowanie na patenty”. Ma się ona przyczynić do unieważnienia dających się coraz bardziej we znaki amerykańskim firmom patentów na banalne rozwiązania.

Przedsięwzięcie jest reakcją na absurdalną sytuację, jaka panuje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Ofiarami pozwów o łamanie praw autorskich padają nie tylko wielkie korporacje, ale też małe firmy i osoby prywatne, które nie mogą sobie pozwolić na odpowiednią opiekę prawną. Powodem jest przyznawanie patentów na takie rozwiązania jak wirtualne „koszyki” w sklepach internetowych, możliwość płatności kartą kredytową przez Internet, personalizowanie banerów reklamowych pod kątem określonych grup klientów czy reklamy pop-up.

W ten sposób dysponujące odpowiednim zapleczem prawnym koncerny mogą domagać się odszkodowania od niemal każdego podmiotu działającego aktywnie w Internecie. Pod dodatkową presją znajdują się twórcy oprogramowania, często korzystający ze standardowych rozwiązań, które – jak się później okazuje – zostały już opatentowane. W przyszłości może to hamować wszelkie innowacje, gdyż autorzy programów będą musieli zachowywać wyjątkową ostrożność. Amerykański urząd patentowy zastrzegł bowiem takie rozwiązania jak hiperłącza, ramki czy strumieniowy przekaz obrazu i dźwięku.

„Wszystkie te pojęcia były doskonale znane w świecie poza Siecią, a zwykłe przeniesienie ich do Internetu nie czyni z nich automatycznie nowych wynalazków” – argumentuje pełnomocnik EFF, Jason Schultz.

Problem w tym, że proces przyznawania patentów w USA nie jest dostosowany do wymogów współczesności. Kwestie zastrzeżenia praw autorskich rozstrzygają urzędnicy, którzy po prostu sprawdzają w swoich bazach danych, czy nowy wniosek nie powiela istniejącego już w katalogu patentów rozwiązania. Prawo patentowe zostało ostatnio skrytykowane w raportach tak ważnych amerykańskich instytucji jak Federalna Komisja Handlu czy Narodowa Akademia Nauk. EFF będzie dążyć do sporządzenia kompletnej listy problematycznych patentów i ich unieważnienia.