Europa okablowana

Za kilka lat najpopularniejszymi technikami szerokopasmowego dostępu do Internetu będą w Europie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) oraz dostęp realizowany za pośrednictwem sieci kablowej – wynika z raportu Komisji Europejskiej.

Raport opracowano, by usystematyzować wiedzę na temat dostępu do Internetu w Europie oraz przygotować prognozy dotyczące rozwoju tego sektora. Obecnie 79% europejskich internautów korzysta z dostępu typu dial-up, 14% – z ISDN, 4% ma dostęp do Internetu za pośrednictwem telewizji kablowej, zaś z ADSL korzysta jedynie 2%.

Zdaniem autorów raportu, w ciągu następnej dekady te proporcje zostaną odwrócone: grono użytkowników dial-up w 2010 r. zmaleje do 12%, w tym samym czasie osoby korzystające z ADSL będą stanowiły 28% europejskich internautów, zaś klienci telewizji kablowych oferujących dostęp do sieci – 20%. Reszta (czyli ok. 40%) będzie korzystać, zdaniem autorów raportu, z dostępu bezprzewodowego, satelitarnego oraz optycznego. Ta ostatnia grupa zacznie po 2001 r. szybko rosnąć – eksperci prognozują, że w drugiej dekadzie XXI z „optycznego” dostępu będzie korzystać ok. 30% internautów.

Źródło: Daniel Cieślak