Europejskie Konferencje Oracle Polska

2 grudnia 2002 roku w warszawskim Hotelu Sheraton odbędzie się druga sesja cyklu „Europejskie Konferencje Oracle Polska”. Konferencje te są organizowane przez Oracle pod patronatem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przy współpracy The Economist. Hasłem grudniowego spotkania jest „Harmonizacja, liberalizacja i konwergencja – polskie rynki telekomunikacyjne w przeddzień wejścia do Unii Europejskiej. Wyzwania dla sektora publicznego i prywatnego”.

Oracle Polska we współpracy z UKIE jest organizatorem cyklu czterech konferencji poświęconych poszukiwaniu najlepszych dla Polski rozwiązań w czterech obszarach wskazanych w Agendzie Lizbońskiej jako priorytety rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach: informatyzacji, telekomunikacji, ochrony środowiska i energetyki. Pierwsze spotkanie odbyło się na początku października bieżącego roku – termin dwóch pozostałych konferencji, to luty i marzec 2003.

Europejskie Konferencje Oracle Polska umożliwiają wspólną dyskusję decydentów reprezentujących zarówno największe polskie przedsiębiorstwa, międzynarodowe korporacje jak i administrację państwową z wysokiego szczebla ze znanymi politykami oraz polskimi i międzynarodowymi ekspertami.

Najbliższa sesja telekomunikacyjna cyklu poświęcona będzie następującym zagadnieniom:
przeglądowi głównych elementów ustawodawstwa telekomunikacyjnego przyjętego przez Komisję Europejską i Radę Europy,
przeglądowi rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego w aspekcie przepisów, wymagań i doświadczeń krajów Unii Europejskich,
identyfikacji kluczowych problemów i potrzeb polskiego rynku telekomunikacyjnego w kontekście priorytetów liberalizacji, harmonizacji i technologicznej konwergencji w sektorach telekomunikacji, mediów i technologii informatycznych
Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: Minister ds. europejskich Profesor Danuta Hübner, eksperci reprezentujący Dyrekcję Generalną Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej, przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, OFTEL-Urzędu Telekomunikacji Wielkiej Brytanii, Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Komitetu Badań Naukowych, British Telecommunications Group, Telekomunikacji Polskiej oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM.

Organizatorzy spodziewają się udziału w konferencji osób reprezentujących kluczowe instytucje publiczne oraz przedstawicieli kadry zarządzającej najwyższego szczebla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, branży mediów oraz firm sektora IT i elektroniki.