Francja: wyrok za publikację informacji o lukach

We Francji zakończył się proces Guillaume Tena, który w 2002 roku opublikował informacje o lukach w oprogramowaniu antywirusowym Viguard, pozyskane drogą reverse-engineeringu.

Sąd skazał Tena na grzywnę 5.000 euro za złamanie prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej. Wyrok jest precedensem sprawiającym, że we Francji nie będzie można legalnie badać zamkniętego kodu aplikacji w celu wyszukiwania słabości, w szczególności jeśli informacje takie miałyby być udostępniane publicznie.

Przeciwko Tena toczy się także proces cywilny, w którym autorzy Viguard domagają się 900.000 euro tytułem rekompensaty poniesionych strat.

Źródło informacji: CERT Polska | CNET News