HailStorm już blisko

Firma Microsoft stara się konsekwentnie realizować swoją strategię .NET, która zakłada integrację wszystkich usług i aplikacji wokół sieci Internet. Techniczną stronę tego programu ma zapewnić zestaw technologii nazwanych HailStorm.

Cała platforma Microsoft .NET, oparta jest na czterech głównych składnikach:

1. .NET Framework i pakiet narzędzi programowania Visual Studio .NET,
2. serwery z rodziny .NET Enterprise Server, zapewniające stabilną infrastrukturę usług WWW,
3. urządzenia i obsługa .NET,
4. usługi .NET.

Sam Hailstorm to pakiet usług opartych o XML. Koncentruje się na indywidualnym użytkowniku, dlatego też, jego filarem jest głęboko posunięta personalizacja. Ochronę osobistych danych zapewnić ma Microsoft Passport. Oparcie technologii Hailstorm na standardzie swobodnego dostępu SOAP pozwala na uniezależnienie jej od platformy sprzętowej i systemowej. Hailstorm współpracuje z Microsoft Windows, Apple Macintosh, Pocket PC, Palmem i różnymi Uniksami.