Hasła podane na talerzu

Agencja reklamowa – Carmichael Lynch – nieumyślnie publikowała hasła dostępu do własnego intranetu na swojej stronie firmowej przez sześć miesięcy. W praktyce pozwalało to na dostęp do wewnętrznych dokumentów firmy oraz baz danych klientów wśród, których byli m.in. Porsche czy American Standard.

Rzecznik prasowy firmy oskarża Microsoft FrontPage za użycie zbędnego kodu tworzącego swoistego rodzaju dziurę w oprogramowaniu.

Cała sprawa jest tylko kolejnym dowodem na to, że trzymanie firmowych danych na serwerze www, udostępnionym sieci zewnętrznej jest niezgodne z podstawowymi zasadami polityki bezpieczeństwa danych.

Więcej informacji na wired.com