I.Worm.Matcher

Jest to robak internetowy, rozprzestrzeniający się poprzez pocztę elektroniczną. Ma postać programu systemu Windows o rozmiarze około 30 KB, napisanego w języku Visual Basic. Szkodnik posiada wiele cech znanego wirusa Melissa – niektóre procedury są niemal identyczne.

Szkodnik dociera do użytkownika w postaci pliku MATCHER.EXE, załączonego do wiadomości e-mail. Po uruchomieniu tego pliku przez użytkownika robak przejmuje kontrolę i uruchamia swoje procedury rozprzestrzeniające. Wykorzystują one książkę adresową programu MS Outlook, skąd pobierane są adresy odbiorców, którzy otrzymają zainfekowaną wiadomość.

Wiadomość ta wygląda następująco:

Temat: Matcher
Treść: Want to find your love mates!!! Try this its cool… Looks and Attitude Maching to opposite sex.
Załącznik: Matcher.exe

Aby zainstalować się w systemie, robak kopiuje się do katalogu systemowego Windows i odpowiednio modyfikuje sekcję auto-run rejestru systemowego:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsCurrentVersion\Run %SystemDir%\matcher.exe

gdzie %SystemDir% jest nazwą systemowego katalogu Windows.