Icann zmierza w kierunki IPv6

Amerykańska organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) podjęła pierwsze kroki w kierunku implementacji nowej generacji protokołu internetowego IPv6, dodając adresowanie IPv6 do swoich serwerów DNS.

Protokół IPv6 zapewni dużo większą liczbę adresów internetowych niż obecnie wykorzystywany IPv4. W związku z tym, że w technologii IPv6 długość pola definiującego adres IP jest aż czterokrotnie dłuższa niż ma to miejsce obecnie, w Internecie nowej generacji będzie można definiować miliardy dodatkowych adresów IP.

Inicjatywa rozbudowy protokołu IPv4 została podjęta przez kraje, które zdały sobie sprawę, że przy ogromnym tempie rozwoju społeczności internetowej w niedługim czasie zabraknie im wolnych adresów IP. Głównie dotyczyło to państw azjatyckich. Obecnie protokół IPv6 został już zaimplementowany w dwóch krajach: Japonii i Korei, a następnym państwem gdzie to rozwiązanie ma się pojawić będzie Francja.

Źródło informacji: Vnunet