Ilość spamu w roku 2004 wzrośnie trzykrotnie

Eksperci z firmy badawczej Radicati Group uważają, że ilość spamu rozsyłanego poprzez komunikatory internetowe (IM) w roku bieżącym wzrośnie trzykrotnie z 400 mln. do 1.2mld.

Zwiększająca się ilość spamu będzie rosnąć proporcjonalnie do rosnącej ilości użytkowników tego typu systemów.

Rynek komunikatorów internetowych w roku 2003 wzrósł o 130 procent w porównaniu do roku poprzedniego. W roku bieżącym wzrośnie on o następne 85 procent według badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo Ferris Research. Ogólny udział rynku komunikatorów powiększy się do 182 mln. użytkowników a roczne tempo wzrostu do roku 2007 będzie wynosić 79 procent.

Spamerzy korzystający z komunikatorów internetowych wysyłają wiadomości do milionów użytkowników, zawierają one głównie treści pornograficzne.

Spam rozsyłany poprzez komunikatory pomimo swojego wzrostu nadal stanowi niewielką część całkowitej ilości spamu. Niechciana poczta stanowi 35 mld. wiadomości.

Źródło informacji: InfoWorld