Intellipedia – wikibaza amerykańskich służb wywiadowczych

Amerykańskie służby wywiadowcze ujawniły we wtorek, że posiadają swój własny, sekretny odpowiednik znanej na całym świecie Wikipedii – internetowej encyklopedii redagowanej przez internautów.

Funkcjonująca od kwietnia 2006 r. Intellipedia umożliwia pracownikom wszystkich 16 amerykańskich agencji wywiadowczych wspólne redagowanie zasobów rządowej sieci komputerowej.

Forma znanej z otwartości Wikipedii, którą może tworzyć każdy użytkownik internetu, jest – paradoksalnie – użyteczna także w tajnych służbach.

Intellipedia służy do gromadzenia danych niezbędnych do sporządzania głównych raportów amerykańskich służb, np. Krajowych Ocen Wywiadowczych (National Intelligence Estimate) czy też raportów o terroryzmie.

Z czasem posłużyć ma również do generowania codziennych sprawozdań dla prezydenta USA.

Obecnie ma do niej dostęp ok. 3,6 tys. pracowników agencji wywiadowczych.

Ponadto, istnieją odgałęzienia Intellipedii o szerszym dostępie, zawierające dane, które nie kwalifikują się jako ściśle tajne.

Jednak forma Intellipedii sprawia, że niejawne informacje trafiają do szerszego obiegu. Niektórzy eksperci twierdzą, że może to prowadzić do niebezpiecznych wycieków informacji.

Z drugiej strony ta otwartość sprawia, że treści zawarte w rządowej sieci komputerowej są bardziej wiarygodne, ponieważ weryfikuje je większa liczba pracowników wywiadu.

Służby są tak zadowolone z Intellipedii, że planują rozszerzyć jej działanie także na Kanadę, Wielką Brytanię, Australię, a w dalszej perspektywie nawet Chiny.

Dotyczyłoby to oczywiście danych nie klasyfikowanych jako ściśle tajne, wciąż jednak można by wymieniać informacje dotyczące np. ptasiej grypy.

Źródło: PAP/gazeta.pl