Internetowy Interpol

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) rozpoczęła pilotażowy program współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania przestępstw internetowych.

Współpraca ta, zwana także jako internetowy Interpol, zajmie się wymianą informacji o sposobach dokonywania przestępstw online, ich wykrywaniu, ściganiu i zwalczaniu. Projekt „econsumer.gov” przewiduje również powołanie wspólnej i wielojęzycznej witryny o tematyce związanej z tymi zagadnieniami. Celem programu jest szersza ochrona konsumentów przed naciągaczami, oszustami i hakerami. Szkodzą oni bowiem coraz szybciej rozwijającej się gospodarce internetowej.

Udział w projekcie, oprócz Stanów Zjednoczonych, zadeklarowało 12 krajów: Australia, Kanada, Dania, Finlandia, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Korea Południowa, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Węgry. Grupa ta może być poszerzona o nowych członków, jednak państwa zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą wprowadzić u siebie odpowiednie przepisy prawne regulujące kwestię przestępczości elektronicznej.