Jak walczyć z kradzieżą elektronicznych danych osobowych?

Największe amerykańskie spółki branży handlu elektronicznego założyły organizację, której celem ma być walka z kradzieżami danych osobowych.

Koalicja ds. Kradzieży Tożsamości przez Internet (COIT) rozpocznie od masowej kampanii uświadamiającej wagę problemu. Założycielami COIT są firmy zrzeszone w Information Technology Association of America (ITAA) na czele z Amazon.com, eBay i Microsoft. W 2002 r. niemal 162 tys. Amerykanów zgłosiło przypadki kradzieży danych osobowych – wynika z danych amerykańskiej Federalnej Komisji handlu. Prawie połowa ze zgłoszonych przypadków dotyczyła utraty numerów kart kredytowych. Według firmy badawczej Gartner rządowe dane są niedoszacowane, a liczba dorosłych Amerykanów, którzy padli ofiarami kradzieży tożsamości sięga 7 mln osób, czyli 3,4 proc. społeczeństwa.

Dwa miesiące temu w Kalifornii wprowadzono prawo, które nakazuje firmom informowanie konsumentów, o wszystkich przypadkach, które mogły prowadzić do kradzieży ich danych. Na mocy Fair Credit Reporting Act, ofiary kradzieży tożsamości będą chronione prawnie.

Źródło: Gazeta Wyborcza