Kernel patch 2.2.20pre1

Znany wszystkim dość dobrze Alan Cox, zajmujący się udostępnianiem poprawek na Kernel, opublikował kolejny patch na Kernel 2.2.20pre1, ogłaszając jednocześnie, że seria Kernel 2.2 nie będzie aktywnie rozwijana.

Głównie chodzi tu o ograniczenie włączania nowych pomysłów, natomiast prace rozwojowe dalszyl części Kernela 2.2 będą trwać.

Nową serię Kernela 2.2 czeka teraz ustabilnianie wraz z rozwiązywaniem instniejących problemów i poprawianie istniejącego kodu.