Kolejne odkrycie polskiego kryptologa

Jak poinformował nas Bartosz Żółtak, polski kryptolog, odkrywca funkcji VMPC, która prawdopodobnie zmieni podejście do ówczesnych metod szyfrowania – kolejnymi krokami w rozwoju odkrycia będzie m.in. prezentacja VMPC (w formie referatu) na seminarium kryptologicznym w Polskiej Akademii Nauk, 18 marca 2004.

W najbliższych planach Bartka jest również publikacja na łamach vmpcfunction.com oraz archiwum ePrint IACR, jego nowej koncepcji – algorytmu obliczania kryptograficznych sum kontrolnych (tzw. MAC – Message Authentication Code) dla szyfrów strumieniowych.

Sumy te pozwalają zweryfikować z bezpiecznym prawdopodobieństwem czy dane zostały poprawnie zdeszyfrowane. Idea jest o tyle interesująca, ze praktycznie nie istnieją dobre algorytmy obliczania MACów dla szyfrów strumieniowych.

W dalszych planach jest także stworzenie aplikacji szyfrującej pliki z wykorzystaniem technologii VMPC oraz wspomnianego algorytmu obliczania MAC (robocza nazwa „Tail-MAC”) – a wiec udostępniającej je każdemu użytkownikowi komputera.

Zobacz również:

VMPC – nietypowa funkcja szyfrująca