Kolejne wykłady Linux Academy

Już za tydzień 27 kwietnia 2002 roku o godzinie 16.30 w Pawilonie Sportowym Akademii Ekonomicznej w Krakowie, sala nr 6 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Linux Academy.

Podczas wykładu omówione zostaną technologie pozwalające na szerokie wykorzystanie środowiska programistycznego Kylix do tworzenia aplikacji z interfejsem cienkiego klienta. Pokazane zostaną rozwiązania portalowe, przeniesienia logiki aplikacji do graficznej warstwy dostępnej przez standardową przeglądarkę internetową aż po budowanie rozwiązań w technologiach rozproszonych z klientem aplikacyjnym GUI i WWW.

W planie wykładu znajduje się prezentacja technologii WebBroker jako platformy do budowy szybkich aplikacji WWW, pokaz możliwości wykorzystania serwera Apache na platformie Linux jako bazy do budowy zaawansowanych rozwiązań bazowych dla aplikacji WebBroker i WebSnap, wykorzystanie technologii WebSnap do budowy aplikacji cieńkiego klienta bazującego na logice aplikacji grupujących procesy biznesowe oraz WebServices – proste rozwiązania w poważnych zastosowaniach.