Konferencja Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury państwa

CERT Polska, NASK oraz redakcje PCkuriera i Tele.net forum organizują 18 kwietnia 2002 roku w Warszawie konferencję „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury państwa”. Konferencja ta będzie kontynuacją i rozwinięciem panelu dyskusyjnego, który miał miejsce podczas ubiegłorocznej edycji IT.FORUM-SECURE.

Jego tematem była koordynacja działań w skali kraju w odpowiedzi na rosnące zagrożenia informatyczne. Dyskusja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji IT.FORUM-SECURE, a przyjęte w memorandum wnioski stały się punktem wyjścia do podjęcia dalszych działań, ważnych z punktu widzenia bezpiecznej infrastruktury państwa.

Nadrzędnym celem konferencji „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury państwa” jest utworzenie platformy współpracy między instytucjami odpowiadającymi za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w administracji państwowej, a także sektorze finansowym, energetyce, transporcie, telekomunikacji i służbach ratownictwa. Porozumienie między tymi resortami i organizacjami może doprowadzić do powstania formacji, która koordynowałaby procesy związane z monitorowaniem bezpieczeństwa i wypracowała odpowiednie standardy reagowania.

W konferencji swój udział zapowiedzieli przedstawiciele najważniejszych resortów i ośrodków władzy państwowej odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury państwa. W trakcie konferencji swoje doświadczenia zaprezentują zagraniczni reprezentanci rządowych zespołów bezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia teleinformatyczne z Anglii, Francji i Niemiec.

Więcej informacji na stronie konferencji