Kontrola nad systemem Carnivore

Carnivore, znany obecnie pod nazwą DCS1000, to system podsłuchowy, a przede wszystkim oprogramowanie, zdolne wyłowić potrzebne dane dla śledztwa. W celu uruchomienia systemu u wybranego dostawcy usług internetowych należy zainstalować podłączony do serwerów specjalny komputer, który przez określony czas analizuje wymianę danych w Sieci.

Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy zobowiązującej Prokuratora Generalnego i FBI do składania corocznych szczegółowych raportów na temat używanych tego systemu. W raporcie powinny zawierać się informacje dotyczące m.in. częstości użycia systemu, kogo obserwowano za jego pomocą, jakie zebrano nieautoryzowane informacje oraz kto wydał pozwolenie na użycie tego systemu i na jakiej podstawie.

Ustawa ta umożliwi pełniejsze nadzorowanie poczynań tej organizacji. Także projekt ten został skierowany do Senatu i jeśli zostanie przezeń zatwierdzony w niezmienionej postaci, wymusi składanie stosownych raportów w ciągu 30 dni od zakończenia roku fiskalnego 2001 i 2002.