Lider w dziedzinie zabezpieczenia

Firm IDC zajmującą się analizami rynku wiodącą pozycję w zakresie dostarczania rozwiązań zabezpieczeń internetowych na Europę Zachodnią, przygotowała raport „Western European Security Software Forecast and Analysis 2001 – 2006”, w którym analizuje pięć kluczowych obszarów rynku zabezpieczeń internetowych i ocenia wyniki firm w każdym z tych obszarów.

Sam raport – „Zabezpieczenia programowe w Europie Zachodniej – Prognozy i analizy z lat 2001-2006”, obejmuje m.in. zabezpieczenia internetowe typu Firewall/VPN, architekturę bezpiecznego zarządzania treścią (SCM), systemy wykrywania włamań oraz zarządzania podatnością na zagrożenia, zabezpieczenia programowe 3A oraz programy szyfrujące.

Według wypowiedzi Thomasa Raschkea, menedżera ds. programów w Europejskim Centrum Zabezpieczeń Internetowych IDC oraz autor raportu wynika, że firma Symantec osiągnął pozycję dostawcy zabezpieczeń internetowych, który jest w stanie oferować rozwiązania na praktycznie wszystkich płaszczyznach rozwijających się dynamicznie zagrożeń. We współczesnej cyberprzestrzeni zagrożenia takie są hybrydowymi, złośliwymi kodami lub programami, często opracowanymi w taki sposób, aby atakować organizację z różnych stron. Firmy muszą więc całościowo postrzegać problem bezpieczeństwa w Internecie, podczas gdy dostawcy powinni starać się przeciwstawić kompleksowym zagrożeniom elastyczne i wszechstronne rozwiązania zabezpieczające.

Zgodnie z raportem, dochody firmy Symantec w Europie Zachodnie wzrosły w roku kalendarzowym 2001 o 22 procent w stosunku do roku poprzedniego. IDC wskazuje też, że w ujęciu całościowym rynek zachodnioeuropejski zanotował wzrost o 27,3 procent, osiągając 1,6 mld USD. Według szacunków IDC do roku 2006 spodziewany jest dalszy 17-procentowy roczny rozwój rynku (CAGR), do poziomu 4,5 mld USD.

„Rynek będzie kontynuować swój rozwój, w miarę coraz szerszego w przedsiębiorstwach udostępniania danych pracownikom, partnerom i klientom. W takiej sytuacji korporacje poszukiwać będą rozwiązań bezpieczeństwa zarządzanych centralnie i spełniających ich wymagania zarówno w sferze kosztów, jak i zabezpieczeń.” – czytamy dalej w raporcie.

Według danych raportu, w kategorii SCM, stanowiącej drugi co do wielkości segment rynku zabezpieczeń programowych, Symantec osiągnął wiodącą pozycję, z 21-procentowym udziałem w rynku oraz takim samym procentowym wynikiem rozwoju. Natomiast w kategorii wykrywania włamań i zarządzania podatnością na zagrożenia – segmencie, który w ostatnim roku charakteryzował się najwyższym współczynnikiem rozwoju – wyniki tej firmy wynosiły 19 procent udziałów w rynku oraz 41 procent rozwoju.