Linda – kolejny robak pocztowy

Linda jest kolejnym robakiem internetowym, napisanych w języku Visual Basic Script rozsyłającym się przez pocztę elektroniczną i przez IRC-a.

Wirus pojawia się w postaci załącznika do listu elektronicznego o następujących parametrach:

temat: Important message for (nazwa_adresata)
treść: This is the attached file you asked from me.
załącznik: (nazwa_pliku_skryptu)

Po uruchomieniu przez użytkownika pliku z załącznika Linda kopiuje się do pliku c:\windows\system\ XMLDriver32.dll.vbs, a następnie rozpoczyna procedurę dystrybucji. Polega ona na rozsyłaniu się za pomocą poczty elektronicznej do wszystkich adresatów znajdujących się w książce adresowej systemu Windows oraz rozprzestrzenianiu się kanałami IRC-a za pośrednictwem popularnego programu do jego obsługi – mIRC.

Podobnie jak niesławny LoveLetter, robak wyszukuje pliki z określonymi rozszerzeniami na dyskach lokalnych i sieciowych, a następnie zamienia ich zawartość na kopie własnego kodu, dodając do oryginalnej nazwy rozszerzenie VBS. Z tego też powodu dołączany do rozsyłanej wiadomości plik wirusa może mieć różne nazwy.