Linux Kernel 2.6.4

Dzisiejszego dnia została udostępniona nowa wersja Linux Kernel z serii 2.6. Wprowadzonych zostało wiele zmian, wszystkich zainteresowanych odsyłam do ChangeLoga. Źródła Linux Kernel 2.6.4 można pobrać stąd.