Linux podbija Europę

Europejski rynek serwerów, wspierany przez większe niż się spodziewano zapotrzebowanie na systemy Intel x86 działające na Linuksie, zanotował obiecujący start w 2004 roku. IDC przewiduje, że w tym roku dochód ze sprzedaży serwerów linuksowych w Europie Zachodniej wzrośnie o 41,5%.

Rosnąca rola maszyn działających na Linuksie widoczna jest zarówno w komercyjnym segmencie rynku, jak i technicznym. W pierwszym kwartale serwery linuksowe stanowiły 15,1% wszystkich sprzedawanych urządzeń tego typu w Europie i wygenerowały 7,1% dochodów tego sektora rynku. Szczególne ożywienie widoczne jest w obszarze systemów x86, gdzie wzrost wyniósł 23,2%.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w przypadku 64-bitowego zestawu rozszerzającego 32-bitową architekturę, gdzie w porównaniu z ostatnim kwartałem 2003 roku sprzedaż wzrosła o 69%. Co prawda, na razie ta kategoria urządzeń to zaledwie 2% wszystkich sprzedawanych systemów x86, ale IDC przewiduje że w 2005 roku liczba ta będzie gwałtownie rosła.

„Nowe technologie serwerów oraz trend zmierzający ku konsolidacji systemów IT to główne powody ożywienia rynku” – powiedział Daniel Fleischer, analityk IDC.

Źródło informacji: Vnunet