Logotec z niemieckimi studentami tworzy aplikacje mobilne

W decydującą fazę wszedł mobilny projekt realizowany od kilku miesięcy przez mysłowicki Logotec we współpracy z Politechniką w Darmstadt. Niemieccy studenci pod okiem inżynierów Logotecu i niemieckich naukowców tworzą system mobilny dla taksówek kursujących we Frankfurcie nad Menem.

Przedsięwzięcie oparte jest na aplikacji Logotec Mobile@Connector uznanej przez Microsoft za przełomową w kategorii rozwiązań mobilnych.

Współpraca Logotecu i niemieckiej politechniki to przykład wspólnych działań podejmowanych na styku nauki i praktyki – popularnej na świecie metody edukacji młodych ludzi poprzez udostępnienie im najnowszych rozwiązań technologicznych i zapewnienie kontaktu z profesjonalistami-praktykami.

Projekt o nazwie TaxiCityWest niedługo będzie gotowy do wdrożenia. Jeżeli obie strony przedsięwzięcia znajdą środki na jego realizację, zostanie wykorzystany w korporacji taksówkowej we Frankfurcie nad Menem.

Docelowo prócz Politechniki w Darmstadt mobilne aplikacje na bazie Logotec Mobile@Connector będą mieli okazję prawdopodobnie tworzyć studenci innych uczelni w Niemczech, m.in. Politechniki w Mannheim, z którą rozpoczęte zostały rozmowy.

„To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w grupie Logotecu na całym świecie. Gorąco wspieram inicjatywę Politechniki w Darmstadt, która zaproponowała nam współpracę przy tym projekcie.”

„Wierzę, że tego typu przedsięwzięcia powodują, że na rynek pracy trafiają absolwenci doskonale przygotowani do pracy w zawodzie, bez konieczności dodatkowego dokształcania, które długo trwa i jest kosztowne dla przyszłych pracodawców.”

„Niezmiernie cieszy mnie również fakt, iż niemiecka politechnika zdecydowała się szkolić swoich studentów właśnie z wykorzystaniem Mobile@Connector – całkowicie polskiego rozwiązania” – powiedział Jerzy Dryndos, prezes Logotec Engineering Group.

Współpraca Logotecu z Politechniką w Darmstadt traktowana jest przez firmę jako projekt pilotażowy. Niewykluczone, że Logotec będzie kontynuował przedsięwzięcie w innych krajach, w tym również w Polsce.
http://www.logotec.pl