Luka w PaX

Na Bugtraq pojawiła się informacja dotycząca wykrycia poważnego błędu w projekcie PaX. Luka umożliwia rozszerzenie uprawnień użytkownika włącznie z uzyskaniem praw roota.

Na błąd podatne są wszystkie wersje udostępnione po wrześniu 2003 roku zawierające vma mirroring. Autorzy projektu udostępnili poprawki, które można pobrać ze strony domowej.

Administratorzy mogą również wykonać polecenie:

echo „0 0” > /proc/sys/vm/pagetable_cache

które wykluczy jedną z możliwości wykorzystania podatności. Aktualizacja jest konieczna.

Dotychczas nie podano szczegółów, jednak więcej informacji z pewnością uzyskamy w następnym tygodniu.

Autorzy projektu PaX poinformowali o zakończeniu dalszych prac nad jego rozwojem 1 kwietnia 2005 roku. Brad Spengler odpowiedzialny za projekt Grsecurity zaproponował swoją pomoc nad dalszym utrzymaniem projektu PaX.

Źródło: securityfocus.com