Microsoft przedstawia nowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa

W wystąpieniu podczas inauguracji Ogólnoświatowej Konferencji Partnerów firmy Microsoft Steve Ballmer, prezes Microsoft Corporation, zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się nowe programy oraz zostaną dokonane inwestycje w technologie, które odzwierciedlają zaangażowanie firmy w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa milionów użytkowników i krytycznych systemów biznesowych z całego świata.

Planowane są m.in. działania usprawnienie procedur, zasad i technologii zarządzania programami korygującymi, aby pomóc klientom w utrzymywaniu aktualności i bezpieczeństwa posiadanego oprogramowania, zorganizowanie globalnych programów szkoleniowych, które umożliwią zdobycie wiedzy i narzędzi niezbędnych do zabezpieczania systemów komputerowych, przygotowanie uaktualnień systemów Microsoft Windows XP i Windows Server 2003 obejmujących nowe zabezpieczenia, które zapewnią Windows większą odporność na ataki, nawet w przypadku braku programów korygujących lub nie zainstalowania ich.

„Nasz cel jest prosty: zapewnić klientom trwałe bezpieczeństwo. Nasze działania są podporządkowane ochronie klientów przed nasilającą się falą ataków przestępczych” – powiedział Ballmer.

Steve Ballmer przedstawił następujące szczegóły:

Usprawnienie korzystania z programów korygujących
Ballmer omówił ważne udoskonalenia, które uproszczą zarządzanie programami korygującymi, m.in. nowe procedury ich dystrybucji. Zapowiedział również, że firma Microsoft zmieni cykl publikowania programów korygujących na miesięczny, co zmniejszy obciążenie administratorów systemów informatycznych poprzez wprowadzenie większej przewidywalności i ułatwienie zarządzania. Poinformował też, że Microsoft wprowadzi szerszą obsługę programów korygujących w zakresie bezpieczeństwa w pakietach serwisowych Windows NT Workstation 4 Service Pack 6a i Windows 2000 Service Pack 2, które pojawią się w czerwcu 2004 roku

Ballmer przedstawił nowe narzędzia, m.in. bezpłatny pakiet Microsoft Software Update Services 2.0, który zostanie udostępniony w pierwszej połowie 2004 roku, oferujący ujednoliconą obsługę programów korygujących, oraz ich skanowania i instalowania w przypadku produktów Windows, SQL Server, Office, Exchange Server i Visio. Firma Microsoft zobowiązała się też, że w pierwszej połowie 2004 roku ograniczy do dwóch liczbę narzędzi do instalowania programów korygujących na potrzeby produktów z serii Windows 2000. W przypadku wszystkich nowych programów korygujących do tych systemów wprowadzona zostanie również opcja przywracania poprzedniego stanu. Ponadto nastąpi redukcja przestojów, ponieważ trwające tyle samo czasu wdrażanie będzie wymagało o 30% mniejszej liczby restartów systemu.

Globalne programy szkoleniowe
Microsoft wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na bardziej zaawansowane porady w dziedzinie bezpieczeństwa, oferując swoim klientom z całego świata bogaty wybór nowych seminariów dotyczących ochrony oraz specjalistycznych szkoleń.

Przykładami tych przedsięwzięć edukacyjnych są bezpłatne seminaria TechNet Security Seminars (które zostaną zorganizowane jeszcze tej jesieni), co miesięczne transmisje internetowe z wykładów dotyczących bezpieczeństwa (które zostaną zainaugurowane w listopadzie), nowe zalecenia normatywne w formie wzorców i procedur, bardziej szczegółowe wskazówki na temat konfigurowania zabezpieczeń oraz informowanie o sposobach zabezpieczania własnej infrastruktury sieciowej Microsoft oraz specjalna sesja dla twórców oprogramowania poświęcona zagadnieniom ochrony, której głównym tematem będą sposoby bezpiecznego programowania; odbędzie się ona w trakcie konferencji dla profesjonalnych twórców oprogramowania (Professional Developers Conference), którą Microsoft zorganizuje jeszcze w tym miesiącu.

Uaktualnienia systemów Windows XP i Windows Server 2003
Ballmer wskazał konieczność wprowadzenia innowacji do zabezpieczeń, twierdząc, że programy korygujące i wskazówki to tylko część rozwiązania. W obliczu bardziej wyrafinowanych ataków systemy informatyczne muszą bowiem rozwijać się pod kątem większej odporności. Zapowiedział przygotowanie przez Microsoft nowych mechanizmów ochrony, które mają umożliwiać klientom skuteczniejsze zabezpieczanie ich komputerów i systemów przed złośliwymi atakami, nawet w przypadku braku programów korygujących lub niezainstalowania ich. Mechanizmy te pojawią się najpierw w pakiecie serwisowym Service Pack 2 do systemu Windows XP, którego udostępnienie planuje się na pierwszą połowę 2004 roku, a następnie trafią do pakietu serwisowego Service Pack 1 do systemu Windows Server 2003.

„Naszym celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony oraz większej odporności systemów i sieci. Udostępnienie klientom tych mechanizmów to nasz priorytet. Koncentrujemy na tym główną część naszych działań” – powiedział Ballmer.

Udoskonalenia zabezpieczeń systemu Windows XP będą podporządkowane ochronie przed czterema rodzajami ataków, które pojawiają się najczęściej: atakami z wykorzystaniem portów, atakami za pośrednictwem poczty elektronicznej, szkodliwymi treściami internetowymi i przepełnieniem buforów.

W przypadku systemu Windows Server 2003 mechanizmy ochrony umożliwią sprawdzanie komputerów-klientów korzystających ze zdalnego dostępu i komputerów-klientów intranetowych, aby pomóc w ochronie firmowych sieci przed potencjalnymi atakami wirusów przenikających z systemów przenośnych. Udostępnienie tych mechanizmów planuje się na drugą połowę 2004 roku

Dostęp do Wi-Fi za darmo
Chiny przechwyciły ruch intern…
Jakich antywirów się wystrzega…
Najnowsze firmware PS3 złamane…
Dobrze skonfiguruj IPv6
Najszybszy dysk o pojemności 3…
Potwierdzono cel ataku botnetu…
Haker skazany
Rozpoczyna się era sprzętowego…
Haker ujawni luki w HTML5
Szko�a Haker�w – Kurs Hackingu Bez Cenzury