Microsoft wprowadza Windows SharePoint Services

Firma Microsoft poinformowała o zmianie nazwy popularnej technologii współpracy SharePoint Team Services na Windows SharePoint Services i planach udostępnienia jej w systemie operacyjnym Windows Server 2003 w połowie tego roku. Zmiana odzwierciedla dążenie firmy Microsoft do umieszczenia w swoim systemie strategicznych usług służących zwiększaniu wydajności „człowieka zarządzającego informacją”.

Windows SharePoint Services jest internetowym środowiskiem współpracy w zespole, opartym na bardzo niezawodnej i łatwej w zarządzaniu platformie. Każda osoba posiadająca przeglądarkę internetową, może tworzyć i wykorzystywać wirtualne obszary robocze, gdzie zarządza: dokumentami, dyskusjami, listami, ankietami i innymi ważnymi informacjami kontekstowymi, np. statusem i obecnością członków zespołu. Windows SharePoint Services jest rozwiązaniem gotowym do pracy – ułatwiającym współpracę w zespole. Rozwiązanie to jest oparte na infrastrukturze Microsoft .NET, dlatego może pełnić rolę stabilnej, modułowej platformy przeznaczonej do różnych celów. Dowolny serwis Windows SharePoint Services można wzbogacać o nowe funkcje, wykorzystując działające po stronie serwera „kontrolki” ASP.NET określane nazwą „Web Parts”. Dzięki temu, Windows SharePoint Services stanowi idealną platformę do budowania aplikacji serwerowych, np. wykorzystujących SharePoint Portal Server. Serwisy Windows SharePoint Services dostępne są przez usługi internetowe (web services), umożliwiające bezpośrednią komunikację z narzędziami biurowymi użytkowników, np. Microsoft Office.

Zalety technologii Windows SharePoint Services zostaną wykorzystane w wielu produktach firmy Microsoft – w tym w nowej wersji pakietu Office o kryptonimie „Office 11”, programie do gromadzenia informacji InfoPath, programie do sporządzania notatek OneNote™, systemie do tworzenia serwisów internetowych i zarządzania nimi FrontPage oraz serwerze SharePoint Portal Server. W szczególności, integracja rozwiązania Windows SharePoint Services z pakietem „Office 11” ułatwi bieżącą współpracę. Na przykład, funkcja pobierania i zdawania nowego obszaru roboczego Document Workspace umożliwi kilku osobom pracę nad tym samym dokumentem bez utraty wprowadzonych przez innych zmian. Pracownicy będą natychmiast powiadamiani o tych zmianach dzięki czemu będą mogli skontaktować się bezpośrednio z innymi redaktorami przez usługę Windows Messenger.

Obszar roboczy Document Workspace komunikuje się z serwisem internetowym Windows SharePoint Services, za pośrednictwem którego można uzyskać dostęp do wspólnych list zadań, kalendarzy, list dyskusyjnych i nowych obszarów spotkań Meeting Workspaces. Wszystko to powoduje, że „człowiek zarządzający informacją” poświęca mniej czasu na obsługę skomplikowanych technologii komunikacji i współpracy, a więcej na samą współpracę.

Natomiast w serwerze SharePoint Portal Server, platforma Windows SharePoint Services zostanie wykorzystana do przeszukiwania wielu serwisów jednocześnie oraz integracji z podstawowymi aplikacjami firmy. W tym przypadku, użytkownicy technologii Windows SharePoint Services będą mogli wykorzystać ją w jeszcze jeden sposób – do tworzenia portali pracowników, informacji i organizacji. Serwer SharePoint Portal Server uzupełnia również technologię Windows SharePoint Services o narzędzia do organizacji serwisów SharePoint i zarządzania nimi. Zespół zaś może publikować informacje ze swoich serwisów SharePoint na potrzeby całego przedsiębiorstwa. Takie połączenie technologii Windows SharePoint Services i SharePoint Portal Server pomaga w budowaniu „inteligentnej firmy”. Wreszcie, informatycy firmy oraz niezależni producenci oprogramowania mogą wykorzystać te funkcje do zwiększania produktywności i lepszego wykorzystywania zasobów przez pracowników.