Microsoft wspiera Nemerle

Pierwszy grant na badania naukowe w Polsce od Microsoft Research. Firma Microsoft poinformowała o przyznaniu przez Microsoft Research grantu badawczego w wysokości 25 tys. Euro, pracującej pod opieką profesora Leszka Pacholskiego, grupie studentów z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zaangażowanych w projekt „Nemerle”.

W listopadzie 2002 roku Microsoft ogłosił ROTOR – wieloletni program współpracy ze środowiskiem akademickim nad rozwojem i wykorzystaniem nowej platformy .NET. Jednym z istotnych składników tego projektu było udostępnienie Shared Source Common Language Infrastructure (SSCLI) – pracującego kodu źródłowego dla C# i CLI, reprezentującego znaczną część tego, co oferuje platforma Microsoft .NET. Pracownicy naukowi i studenci mogą przeglądać oraz dla celów niekomercyjnych używać i modyfikować liczący ponad milion linii kod źródłowy.

Jesienią 2003 Microsoft Research ogłosił ROTOR2 – konkurs na projekty grantów związanych z programem ROTOR. Jednym z tematów badawczych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie było stworzenie nowych języków programowania, które opierałyby się na SSCLI. Język „Nemerle” był już od kilku miesięcy budowany w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorem koncepcji tego języka jest Michał Moskal. Na początku bieżącego roku akademickiego zachęcił on do współpracy grupę kolegów, wśród których najaktywniejsi są Paweł Olszta i Kamil Skalski. Wersja 0.1 języka „Nemerle” została oficjalnie ogłoszona 25 lutego, br. Już wcześniej w „Nemerle” napisano kilka większych aplikacji, między innymi bezpieczną witrynę internetową obsługującą zapisy na doroczną konferencję FIT (Forum Informatyki Teoretycznej). 29 lutego eksperci Microsoft Research podjęli decyzję o przyznaniu grantu na rozwój tego języka.

„Nemerle” to nowy, hybrydowy język oprogramowania dla platformy .NET. Stanowi on połączenie popularnych języków obiektowych, takich jak C#, Java, C++ z elementami cenionymi w środowisku akademickim. Kluczowymi cechami języka są: prostota, składnia zbliżona do C#, integracja z .NET, łatwy w użyciu system obiektowy, nieskomplikowany dostęp do elementów funkcjonalnych i imperatywnych, potężne makra generujące kod, warianty, system dopasowania do wzorców, statyczne i dynamiczne typowanie, rekonstrukcja typów.

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 1975 roku. Od kilku lat intensywnie się rozwija, przygotowuje doskonale wykształcone kadry dla przemysłu informatycznego i prowadzi badania naukowe na światowym poziomie.

Profesor Leszek Pacholski, Dyrektor Instytutu Informatyki w był w 2002 roku. przewodniczącym Jury nagrody za najlepszą pracę doktorską z informatyki przyznawaną przez liczące prawie 100 tysięcy członków amerykańskie stowarzyszenie Association for Computing Machinery.