Mobilne bezpieczeństwo najważniejsze

Oferująca usługi bezpiecznego dostępu firma Citrix Systems, wśród kilkuset europejskich ośrodków decyzyjnych IT, zbadała kwestie bezpieczeństwa oraz potrzeby związane z dostępem do danych.

Ankieta przeprowadzona w firmach działających m. in. w sektorze bankowości, rządowym, przemysłowym i ochrony zdrowia wykazała, że liczba aplikacji opartych na serwerze bardzo szybko się powiększa.

Wzrasta również procent pracowników korzystających z „dostępu na odległość” – w przybliżeniu stanowią oni średnio 30 proc. całej grupy.

Oba fakty pokazują jasno, jak duże jest zapotrzebowanie na bezpieczny „dostęp na odległość”, spowodowany wzrastającą liczbą pracowników mobilnych i osób pracujących w domu, jak również wzrastającą światową i regionalną obecnością firm (włączając ich rozproszone biura).

To zjawisko odnosi się już nie tylko do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, jak USA czy Niemcy, ale również do rynków Środkowej i Wschodniej Europy.

We współczesnych środowiskach IT użytkownicy posiadają szereg ID służących do wielokrotnego logowania się do systemów i aplikacji, których używają w trakcie swojej pracy.

Rezultatem jest duża liczba haseł, którymi musza się posługiwać. W takiej sytuacji wybierają sobie zazwyczaj hasła łatwe do zapamiętania, jak imiona zwierząt, datę urodzenia etc.

Powoduje to trzy typy zagrożeń bezpieczeństwa: po pierwsze użytkownicy muszą znaleźć sposób, by hasło zapamiętać, więc po prostu zapisują je w miejscu często łatwo dostępnym dla innych.

Po drugie, łatwe do zapamiętania hasła są równie łatwe do rozszyfrowania przez narzędzia używane przez hakerów. Wreszcie, osoby znające nas mogą domyśleć się, co może być naszym hasłem.

Wszyscy respondenci ankiety Citrix w Centralnej i Wschodniej Europie używają co najmniej od 1 do 3 aplikacji chronionych hasłem, 1/3 firm posiada od 4 do 9 a pozostałe 15 proc. posiadają od 10 do15 tego typu aplikacji. Dziesięć procent respondentów przyznało, że istnieją aplikacje, z których nie korzystają, ponieważ nie pamiętają hasła.

Około 1/3 respondentów musiała odnawiać sposób logowania co trzy miesiące z powodu zapomnianego hasła, a tylko 39 proc. respondentów nigdy nie była do tego zmuszona. Według raportu Gartnera ponowne przyznanie hasła kosztuje około 20 dol. Koszty, które poniesie firma są więc łatwe do oszacowania.

Dlatego też nie jest zaskakujące, że 70 proc. respondentów przyznało, że wolałoby korzystać z rozwiązania pojedynczego logowania do aplikacji, do których dostęp chroniony jest hasłem. Już 60 proc. respondentów zna Citrix Password Manager i uważa go za potencjalne rozwiązanie opisanych problemów.

źródło: telefon.gsm.pl