Mozilla Firefox 1.5.0.2 nadal niebezpieczna

W opublikowanej niedawno nowej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 1.5.0.2 wykryto nowy błąd umożliwiający wykonanie zdalnego kodu oraz przeprowadzenie ataku Denial of Service. Dotychczas nie udostępniono poprawki.

Pod tym adresem znajduje się strona zawierająca kod Javascript wywołujący przepełnienie bufora w funkcji frame.contentWindow.focus().

Źródło informacji: Securident.com