MySQL 3.23.48

Pojawiła się kolejna wersja baz danych MySQL o numerze 3.23.48. Nowy pakiet nie wprowadza rewolucyjnych zmian, o czym może świadczyć poniższa lista zmian

– Fixed bug in complicated join with const tables.
– Added internal safety checks for InnoDB.
– SHOW GRANTS now shows REFERENCES instead of REFERENCE.

Źródła natomiast można pobrać spod tego adresu (11.3 MB)