Nagroda Turinga dla twórców TCP/IP

Vinton Cerf i Robert Kahn, pionierzy internetu, zostali nagrodzeni nieoficjalnym noblem branży komputerowej – Nagrodą Turinga – za swój wkład w stworzenie i rozwój protokołów komunikacji internetowej. Nagrodę przyznała Association for Computing Machinery.

Organizacja grupująca profesjonalistów branży informatycznej uhonorowała tym samym pracę dwóch naukowców nad stworzeniem protokołu TCP/IP. W 1973r. Cerf i Kahn podjęli się, na zlecenie wojskowej agencji Defense Advanced Research Projects, zadania połączenia trzech niezależnych sieci komputerowych w jedną, globalną strukturę. Współpraca naukowców doprowadziła do tego, że w 1974r. opublikowali oni opis metody połączenia komputerów w sieć, nazwanej Transmission-Control Protocol (TCP). David Patterson, prezes Association for Computing Machinery ocenia, że praca Vintona Cerfa i Roberta Kahna nad definicją architektury internetu i odpowiednich protokołów była kamieniem węgielnym dla dalszego rozwoju technologii informatycznych.

Nagroda Turinga – której nazwa pochodzi od nazwiska Brytyjskiego matematyka, Alana Turinga – przyznawana jest od 1966r. i wynosi 100 tys. USD.

Źródło informacji: Vnunet

Zobacz również:

Alicja po raz trzeci
Test Turinga jako blokada spamu
Znowu A.L.I.C.E.
wikipedia.org: Test Turinga