Nakaz kasowania logów IP w Niemczech

Niemiecki Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę niejakiego Holgera Vossa. Jego komentarze na forum poświęcone zamachowi z dnia 11. września 2001 roku sprowokowały działania prokuratury, która chcąc go rozpoznać zażądała od dostawcy internetu logów adresów IP przydzielanych Vossowi.

T-Online, bo o tym koncernie mowa, udzielił prokuraturze stosownych informacji.

Voss apelował od zasądzonej grzywny i sąd apelacyjny przyznał mu rację: T-Online udostępniło logi IP nielegalnie.

Sąd Najwyższy, do którego trafiła apelacja, przyznał Vossowi rację i nakazał T-Online usuwanie logów IP swoich klientów na ich żądanie.

Wyrok ma kolosalne znaczenie dla organizacji walczących z piractwem w sieciach P2P, bowiem jedynym punktem zaczepienia dla postępowań sądowych są właśnie adresy IP.

Masowe żądania usuwania logów mogą bardzo utrudnić wszczynanie postępowań sądowych na bazie uzyskanego adresu IP pirata.

Prawnik Vossa udostępnił publicznie wzór wniosku do operatora z żądaniem usunięcia logów.

Źródło: x86