NASK otrzymał certyfikat ISO 9001:2000

NASK, jako jedyny krajowy rejestrator domen internetowych na świecie, uzyskał certyfikat ISO. Certyfikat obejmuje cały proces rejestracji i utrzymania domen, który jest realizowany w dziale domen NASK.

„Wdrożenie ISO, realizowane własnymi siłami, trwało prawie dwa lata. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością było niezbędne w takiej organizacji jak NASK” – mówi Andrzej Bartosiewicz, kierownik działu domen NASK – „przy tej liczbie klientów i partnerów, którą obsługujemy, nie możemy sobie pozwolić na brak sformalizowanych procedur.” System zarządzania jakością opisuje przebieg wszystkich procesów, które zachodzą w dziale domen NASK. Audyt przeprowadziła firma BVQI, która jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Bureau Veritas, świadczącej usługi certfikacyjne. Certyfikat został przyznany na 3 lata. Natomiast co roku odbywać się będą audyty potwierdzające zgodność z normą ISO.

Uzyskanie certyfikatu poświadcza wiarygodność firmy. „Certyfikat ISO jest zewnętrznym i formalnym znakiem, który pokazuje naszym obecnym i przyszłym klientom oraz partnerom, że działamy zgodnie z przyjętymi i jednolitymi zasadami” – potwierdza Andrzej Bartosiewicz i dodaje – „w Unii Europejskiej posiadanie certyfikatu jakości zaczyna być standardem.” Wdrożenie systemu zarządzania jakością wiąże się z dokładnym określeniem pewnych standardów. Polityka jakości NASK w zakresie rejestracji i utrzymania domen internetowych to dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów, zerowego poziomu błędów, a także doskonalenie współpracy z partnerami, którzy są strategicznymi klientami NASK.

ISO (International Organization for Standardization) jest światową, pozarządową organizacją z siedzibą w Genewie, która powstała w 1946 roku. Zrzesza ona krajowe instytuty ze 148 krajów, świadczące usługi certyfikacyjne.