Neostrada bez abonamentu

Instalacja oferowanej przez TP neostrady (dostęp do internetu) bez konieczności opłacania abonamentu telefonicznego powinna być możliwa wszędzie tam, gdzie będzie to technicznie wykonalne.

Uważa Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Jak poinformowało w piątek PAP biuro prasowe TP, Telekomunikacja „pracuje obecnie nad stanowiskiem dla UKE” dotyczącym oferty neostrady. Do czasu udzielenia oficjalnej odpowiedzi Urzędowi, TP nie będzie komentować stanowiska regulatora.

Jak stwierdza przesłany w piątek PAP komunikat UKE, prezes Urzędu wezwał w zaleceniach pokontrolnych Telekomunikację Polską do usunięcia nieprawidłowości polegającej na „uzależnieniu zawarcia umowy o świadczenie usługi neostrada tp, od świadczenia usługi telefonicznej w oparciu o dostęp analogowy”.

Zdaniem UKE, takie uzależnianie jest – zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego – bezprawne. Dostawca usług czyli Telekomunikacja Polska nie może bowiem uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, od zawarcia przez użytkownika umowy o świadczenie innych usług.

Jednak, jak stwierdza komunikat UKE, prezes Urzędu na razie tylko wezwał TP do usunięcia w ciągu 30 dni nieprawidłowości spowodowanych takimi praktykami lub złożenia wyjaśnień w tej sprawie, a nie zaś wydał decyzję nakazującą rozdzielenie neostrady od abonamentu telefonicznego.

Decyzja taka, według UKE, może zostać wydana, jeśli TP nie udzieli wyjaśnień w ciągu 30 dni lub UKE uzna je za niewystarczające. Wówczas Urząd Komunikacji Elektronicznej wydaje decyzję, w której wskazuje środki zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, wyznacza termin ich usunięcia oraz nakłada karę.

Jak stwierdza UKE, „do czasu wyegzekwowania przez prezesa UKE wykonania zalecenia, czyli zmiany oferty TP (umowy i regulaminu usługi), ubieganie się o rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny i świadczenia wyłącznie neostrady tp nie będzie skuteczne, natomiast wypowiedzenie umowy o abonament telefoniczny może spowodować zaprzestanie przez TP świadczenia wszystkich usług”. To oznacza, iż obecnie abonenci nie mogą żądać rozdzielenia usługi neostrady i abonamentu telefonicznego.

Według UKE, Telekomunikacja Polska powinna wprowadzić usługę neostrady bez abonamentu telefonicznego wszędzie tam, gdzie dotąd świadczona ona była wraz abonamentem telefonicznym oraz wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne.

Urząd nie wyklucza, że TP będzie próbowała podwyższyć cenę neostrady, aby zrekompensować spadek przychodów z abonamentu telefonicznego, ale nowy cennik TP zawierający taką podwyżkę musi zostać najpierw zaakceptowany przez UKE.

Źródło: PAP