Netia wprowadza zmiany w ryczałtach internetowych

Od listopada 2003 roku Netia wprowadza zmiany w ryczałtach internetowych oferowanych abonentom Netii i klientom usługi Netia Callback.

Rozszerzony został zakres godzin objętych ryczałtem „Internet nocą” i „Internet nocą ISDN”. Teraz nielimitowane połączenia z Internetem dostępne są codziennie w godzinach 23:00 – 8:00. Dotychczas można było korzystać z tych ryczałtów w godzinach 0:00 – 6:00. Cena usług pozostaje bez zmian.

Kolejna zmiana to wprowadzenie nowego ryczałtu internetowego, który nazywa się „Internet dzień i noc” i pozwala na nielimitowane korzystanie z połączeń wdzwanianych w godzinach nocnych od 23:00 do 8:00. Jednocześnie, w cenie usługi klient otrzymuje 100 godzin połączeń z Internetem dostępnych w godzinach 8:00 – 23:00. Miesięczna opłata za „Internet dzień i noc” wynosi 128,4 zł brutto.