Niemcy uruchamiają miejską sieć WLAN

Dusseldorf będzie pierwszym niemieckim miastem, gdzie zostanie uruchomiona ogólnodostępna bezprzewodowa sieć LAN. Miasto wyposaży wszystkie 195 zlokalizowanych w Dusseldorfie szkół w bezprzewodowe punkty dostępowe, co ma zapewnić pokrycie zasięgiem całego miasta.

Inicjatywa Połączone Szkoły będzie wykorzystywać łącze T-DSL i umożliwi wzajemną komunikację pomiędzy szkołami, oraz oczywiście wyjście na świat. Usługa będzie bezpłatna dla szkół i urzędników miejskich, natomiast prywatni użytkownicy, chcąc korzystać z WLAN będą musieli za usługę zapłacić.

Pierwsze 50 punktów zostanie zainstalowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Punkty dostępowe będą wyposażone w filtry zawartości i firewalle. Firma T-Systems, filia Deutshe Telekom, będzie odpowiedzialne za uruchomienie i zarządzanie siecią.

Wśród pozytywnych aspektów inicjatywy miasta należy także zauważyć, że sieć WLAN może stać się nowym sposobem na zrobienie zadania domowego, ściąganie na egzaminie, czy okazją do sprawdzenia poczty w czasie lekcji.

Źródło informacji: Europemedia