NoHTML plug-in dla Outlooka

Microsoft Outlook oraz Outlook Express to dwa klienty pocztowe które najbardziej narażone są na działanie wirusów przesyłanych w formacie HTML wraz z wiadomością. Tym samym, programy te przyczyniają się do ich rozpowszechniania.

Aby uchronić swój system przed infekcją wirusów, Russ Cooper opracował program, a dokładnie plugin który blokuje pobieranie jakiej kolwiek wiadomości zapisanej w formacie HTML. Jeżeli otrzymamy wiadomość zapisaną w formie HTML, plugin eliminuje wszystkie znaczniki i skrypty, po czym konwertuje go, w zależności od klienta pocztowego do formatu RTF w przypadku Outlook 2000, natomiast w Outlook 2002 wiadomość taka konwertowana jest do postaci czystego tekstu. Niestety plugin nie jest kompatibilny – nie działa na klientach pocztowych Microsoft Outlook 98 oraz innych wersjach Microsoft Outlook Express.

W Windows NT, 2K oraz XP, z jednym z zainstalowanych klientów pocztowych, Outlook 2000 czy 2002, wystarczy skopiować ten plik do katalogu:

Documents and Settings\(użytkownik)\Application Data\Microsoft\Addins

natomiast w przypadku Windows 9x, plugin należy skopiować go do

Windows\Application Data\Microsoft\AddInsWindows\Local

lub

Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Następnym krokiem jest zrestartowanie systemu i uruchomienie klienta pocztowego, gdzie w zakładce: Tools, Options, Other, Advanced Options, COM Add-ins, Add. należy odszukać i uaktywnić plik NoHTML.dll, po czym ponownie uruchomić system i cieszyć się większym bezpieczeństwem naszego Outlooka…