Nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych prawie gotowa

Komisja Europejska Sejmu w dniu 15 stycznia br. przyjęła wszystkie (10) zaproponowane przez Senat poprawki do projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Prawach Pokrewnych.

Jedna z przyjętych poprawek zmienia zakres odpowiedzialności Inspektorów za pozyskane w trakcie kontroli przedsiębiorstwa informacje mogące stanowić jego tajemnicę handlową. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszej poprawki zgłoszonej przez PIIT i przyjętej przez Sejm a zmierzającej do zapewnienia ustawowej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w procesie kontroli prowadzonych przez IODO. Praktycznie wszystkie pozostałe proponowane przez PIIT poprawki „ocalały”.

Niestety, mimo wysiłków PIIT, pozostał w ustawie nieszczęsny artykuł 29., który na wszystkich administratorów baz danych nakłada obowiązek udostępniania danych „osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa”. Zdaniem PIIT może to grozić nadmierną ingerencją w prywatność jednocześnie zmuszając administratorów do rozstrzygania trudnych prawnie problemów na własną odpowiedzialność. Na podstawie tego przepisu administrator może zostać pozwany przed sąd zarówno za udostępnienie danych (przez osobę, której dane dotyczą) jak i za odmowę udostępnienia (przez osobę żądającą udostępnienia). Istnieje jednak podejrzenie, że artykuł ten jest sprzeczny z Konstytucją i Izba podejmie kroki w kierunku znalezienia właściwej wykładni.

PIIT została zaproszona do pracy nad rozporządzeniem do ustawy określającym podstawowe zasady zapewniania odpowiedniej ochrony danych osobowych określane przez administratora danych w zgłoszeniu rejestracyjnym.

W pracach nad UODO brali udział prezesi Izby: Wacław Iszkowski, Maciej Rogalski i Aleksander Frydrych oraz eksperci – Barbara Pióro z Polkomtela oraz Xawery Konarski i Grzegorz Sibiga z Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki (kancelaria jest członkiem PIIT).

Wejście znowelizowanej ustawy w życie jest planowane na 1 maja 2004 roku.

Źródło: PIIiT