Nowe makro-ostrzeżenie dotyczące MS-Word

W wyniku przeoczenia WORD automatycznie uruchamia makra w dokumentach RTF (Rich Text Format).

Związane jest to z tworzeniem dokumentu wykorzystującego template, do którego Word automatycznie nas połączy. Zagrożone wersje programu to Word 97; Word 98 (J); Word 2000; Word 98 (Mac); and Word 2001 (Mac), z wyjątkiem Word 2002.
Poprawki są dostępne pod adresami:

Word 2K
Word 97